18.10.2015

На вниманието на членовете на СИК

ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА ОИК – МАЛКО ТЪРНОВО,

които отговарят и осъществяват контакт и контрол със съответните членове на секционните избирателни комисии (СИК)

във връзка с провеждане на обучението, провеждането на изборите за общински съветници и кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

 

№ на секцията         Местонахождение       член на ОИК          тел. за контакти

02 12 00 001              гр. Малко Търново          Калина Йовчева       0889/ 875472

02 12 00 002              гр. Малко Търново          Калина Шаренкова   0899/ 765457

02 12 00 003              гр. Малко Търново          Радина Маринчева    0883/ 443334

02 12 00 004              гр. Малко Търново          Кирилка Митрева      0878/ 981590

02 12 00 005              с. Близнак                      Светослав Кисов       0888/ 737637

02 12 00 007              с. Граматиково                Петко Нанчев           0889/ 627191

02 12 00 008              с. Визица                        Паулина Едрева        0887/ 975946

02 12 00 009              с. Заберново                   Паулина Едрева        0887/ 975946

02 12 00 010              с. Калово                        Григор Попов            0988/ 937606

02 12 00 011              с. Стоилово                     Мария Петкова          0876/ 914132

02 12 00 012              с. Бръшлян                     Мария Петкова          0876/ 914132

02 12 00 013              с. Звездец                       Деян Йотов               0876/ 078020

02 12 00 014              с. Евренозово                 Светослав Кисов        0888/ 737637

02 12 00 016              с. Бяла Вода                   Григор Попов             0988/ 937606

11.10.2015

обучение на членовете на СИК за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015г.

 

Общинската избирателна комисия – Малко Търново

ОПРЕДЕЛИ

дата, час и място за провеждане на обучение на членовете на СИК

за изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г.,

както следва:

Дата: 17.10.2015 г. Час: 11.00 ч.

Място: ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА - 1914” ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

26.09.2015

Представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК-Малко Търново, упълномощени за деня на изборите за общински съветници и за кметове - 25.10.2015г.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

 

Списъкът на застъпниците се представя в ОИК - Малко Търново ОСВЕН на хартиен носител и в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение №68-МИ

 

В списъка представителите се номерират съобразно последователността на вписването им.

 Последен срок за представяне на СПИСЪКА с имената на преставителите  – 24 октомври 2015 г., 17:00 часа.

Списъкът на хартия трябва да е подписан от представляващ партия, коалиция, МК или ИК, или от изрично упълномощено лице.

До 24 октомври 2015 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, чрез представляващите ги, могат да оттеглят ПИСМЕНО пред ОИК пълномощното на свой представител.

 

Внимание!

Броят на представителите  на всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите на територията на община Малко Търново.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на представители на ПП, КП, МК, ИК  в местните избори: 

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 1552-МИ/28.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

Нормативна уредба:

глава Осма, чл.124 - чл. 126 от Изборния кодекс

26.09.2015

Регистрация на застъпници в ОИК-Малко Търново, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г.

Начало на регистрацията – влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Край на регистрацията – 24 октомври 2015 г., 17,00 часа.

На 24 октомври 2015 г. могат да се правят само предложения за регистрация на заместващи застъпници.

Изборни книжа: 

Съгласно приетите с Решение № 1512-МИ от 4 август 2015 г. изборни книжа - Приложения от № 68-МИ до № 72-МИ.

Приложение № 68-МИ

Заявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа

Приложение № 69-МИ

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа

Приложение № 70-МИ

Входящ регистър на предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите (по чл. 87, ал.1, т. 18 във връзка с чл. 118, ал. 1, 4 и 5 от ИК)

Приложение № 71-МИ

Регистър за публикуване на застъпници в изборите (по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК)

Приложение № 72-МИ

Удостоверение за застъпник по чл. 87, ал. 1, т. 18 и чл. 118, ал. 1 от ИК

 Списъкът на застъпниците се представя в ОИК Малко Търново, ОСВЕН на хартиен носител и  в електронен вид /на електронен носител в excel формат по образец описан в Приложение № 68-МИ/

 Внимание!

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите  на територията на община Малко Търново.

 

Решения на ЦИК, регламентиращи участието на застъпници в местните избори:

РЕШЕНИЕ № 1497-МИ/25.06.2015

РЕШЕНИЕ № 1541-МИ/25.08.2015

РЕШЕНИЕ № 2113-МИ/11.09.2015

 

Нормативна уредба:

глава Седма, чл.117- чл. 123 от Изборния кодекс

23.09.2015

поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване

Общинската избирателна комисия – Малко Търново, взе решение с № 49-МИ/23.09.2015г. за поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване  както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРТИЯТА, КОАЛИЦИЯТА И НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ

ПОРЕДЕН НОМЕР В БЮЛЕТИНИТЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

партия АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)

1

партия БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР – БДЦ

2

партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

3

партия НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

4

партия ГЕРБ

5

партия СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

6

партия АТАКА

7

партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

8

партия ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“

9

 

21.09.2015

жребий на поредните номера в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Общинската избирателна комисия – Малко Търново

ОПРЕДЕЛИ ДАТА

за жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати, които да бъдат изписвани в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., както следва:

23.09.2015г. от 16:00 часа

в седалището на ОИК – Малко Търново

(гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян № 9А)

15.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОИК - МАЛКО ТЪРНОВО

Във връзка с приемане на заявленията и другите документи за регистрацията в ОИК на кандидатски листи от париите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за издигане на независими кандидати в изборите за общински съветници и кметове комисията,

ОИК - Малко Търново определи

работното време, през което се приемат документите, както следва:

от 9 до 17 часа всеки календарен ден,

а на 22.09.2015г. (деня на изтичане на срок) – от 9,00 до 18,00 ч.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 108-МИ / 28.10.2015

    относно: Заличаване на обявени за избрани общински съветници на основание постъпили заявления и определянето на нови съгласно разпределените мандати по кандидатски листи на партии получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

  • № 107-МИ / 26.10.2015

    относно: Определяне на заместник на секретаря и член на ОИК, които да придружат председателя на комисията при носенето на книжата и материалите от изборите за кметове и общински съветници и национален референдум проведени на 25.10.2015г. в ЦИК.

  • № 106-МИ / 26.10.2015

    относно: Избор на общински съветници

всички решения